+ Thiết kế website, quảng bá thông tin hình ảnh, xây dựng hệ thống đặt vé trực tuyến và vé điện tử.
       -  Thiết kế trang web chính thức của cơ quan bảo tàng, liên kết các website chính thống...
       -  Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng bá hình ảnh và thông tin bảo tàng...
       -  Xây dựng hệ thống đặt lịch thăm quan, đặt vé trực tuyến và vé điện tử, nhanh chóng cho việc thống kê, chuẩn bị và thuận tiện nhất cho khách trong việc đặt lịch tham quan.
       -  Tạo cầu nối liên kết giữa cung cấp dịch vụ bảo tàng và người dùng dịch vụ (khách tham quan, cơ quan thương mại ...)
+ Xây dựng hệ thống quản lý hiện vật, nhân sự, công việc.
       -  Số hoá thông tin hiện vật, có thể truy xuất dữ liệu bằng các thiết bị hay sử dụng và thuận tiện nhất (máy tính bảng, điện thoại, máy tính...)
       -  Thống kê chính xác, rõ ràng tìm kiếm thông tin nhanh chóng. (Có thể truy cập thông tin ở bất kỳ nơi đâu nếu có quyền và cập nhật cũng như tiếp cận thông tin nhanh nhất.)
       -  Thống kê quản lý danh sách nhân sự cũng như đầu việc dễ dàng. Hệ thống nhắc nhở tiện dụng (VD: sắp đến sự kiện, đến lịch tham quan khách tự động thông báo, nhắc nhân viên đã được giao tương ứng ...)
+ Xây dựng hệ thống tham quan thông minh.
       -   Hướng dẫn, chỉ đường tự động cho khách tham quan. (Có thể tự động gợi ý về hiện vật, phân khu hoặc dịch vụ cho khách ...)
       -   Thêm thông tin truyền tải về hiện vật ... (Thêm thông tin chữ, hình ảnh, âm thanh, video có thể từ thiết bị di động của khách hoặc đặt ngay tại bảo tàng ...)
       -   Tăng cường khả năng tương tác giữa khách tham quan và đơn vị cung cấp dịch vụ ( Đơn vị cung cấp có thể gợi ý các dịch vụ, điều hướng tự động, khách có thể tương tác với các dịch vụ, bày tỏ cảm xúc và đánh giá dễ dàng chi tiết cho từng dịch vụ, hiện vật ...)
       -    Dễ dàng liên kết các đơn vị thương mại (Đặt quảng cáo, liên kết ...)
       -    Thống kê chi tiết chính xác xu hướng, thông tin khách (Lượt tham quan, hiện vật hoặc dịch vụ được quan tâm nhiều, yêu thích) để thuận tiện cho việc phát huy tối đa phương hướng phát triển cũng như tận dụng nguồn lực đơn vị cung cấp dịch vụ.
Công ty TNHH phần mềm Khởi Nguồn cam kết hỗ trợ bảo hành bảo trì lâu dài cũng như hỗ trợ đào tạo từ kĩ thuật, giải pháp cùng các dịch vụ đi kèm giúp cho đơn vị bảo tàng, văn hoá ... thực hiện tốt nhất mục tiêu của mình.