Latest Projects

check our latest projects

Comic swordplay

23rd March, 2016, by Susoft
Tổng hợp các truyện hot nhất của các tác gia kiếm hiệp như Cổ Long, Kim Dung, Gia Cát Thanh Vân ...
Với danh sách các nhân vật và kĩ năng
Ứng dụng dễ dàng đứa cho các bạn thông tin truyện và các lựa chọn tìm kiếm.
https://itunes.apple.com/vn/app/truy%E1%BB%87n-ki%E1%BA%BFm-hi%E1%BB%87p-full/id1271835771?mt=8

Tags: