Latest Projects

check our latest projects

Color Tap

23rd March, 2016, by Susoft
Cách chơi rất đơn giản: Bạn hãy chọn ô màu duy nhất trước khi thời gian 10 giây kết thúc. Và hãy chia sẻ cũng như đăng kỉ lục điểm cá nhân của mình.
- Trò chơi ngoài giúp bạn giái trí sau những giờ làm việc căng thẳng còn giúp bạn luyện khả năng nhanh tay nhanh mắt.

Tags: